Pocket Ants: Colony Simulator

Pocket Ants: Colony Simulator

Strategy | Ariel Software

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 3 tháng 5, 2021

Tính năng trò chơi

* Gather resources and bring them back to your nest
* Improve your nest chambers for extra bonuses
* Feed your queen ant and breed worker and soldier ants.
* Defeat and capture other creatures and make them join your army.
* Collect all the creatures and make them stronger
* Raid other player's colonies for resources and bonus items.
* Defend resources from enemy ants.
* Defeat the red ants colony every day for extra items.
* Recruit other players to join your clan.


-----

follow @ArielGames15 on Twitter for updates
@pocket_ants on Instagram
and facebook:
https://www.facebook.com/Pocket-Ants-101715121606987/
Reddit:
https://www.reddit.com/r/PocketAnts/
Discord:
https://discord.gg/KFBTBRe

Ít lại Xem thêm

Chơi Pocket Ants: Colony Simulator trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Pocket Ants: Colony Simulator trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Pocket Ants: Colony Simulator trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Pocket Ants: Colony Simulator

  • Nhấn vào icon Pocket Ants: Colony Simulator tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt