Roller Rush

Roller Rush

Tác vụ | Candy Mobile

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 24 tháng 12, 2019

Tính năng trò chơi

Swipe left and right to control your roller along the road full of colorful obstacles. Make sure it only hits the cubes of the same color. Are you ready to roll and overcome all tricky obstacles on your way to get further and faster?

Roller Rush Features:
- Collect all of the cool cubes of the same color
- Explore incredible 3D road tracks
- Smooth and satisfying wheel rolling animation

Ít lại Xem thêm

Chơi Roller Rush trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Roller Rush trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Roller Rush trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Roller Rush

  • Nhấn vào icon Roller Rush tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt