Poppy Huggy Run: It’s playtime

Poppy Huggy Run: It’s playtime

Casual | XGame Global

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 17 tháng 12, 2021

Tính năng trò chơi

Have you ever thought about a brand new survival-running game with a horror character? It’s not a classic hide and seek poppy game as usual. Your task is clever, quick to gather as many crowds as possible, and run to the finish line!! You don’t have to hide and seek with Poppy anymore, scale your crowd on the race, and fight Poppy at the finish line. Enjoy this poppy playtime game and fight with the big boss scary doll at the end of the race.
You will play as poppy and try to gather as many good items as possible. Don’t let huggy and wuggy lose the game.
Download Poppy Run 3D now and enjoy this game!!!

Ít lại Xem thêm

Chơi Poppy Huggy Run: It’s playtime trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Poppy Huggy Run: It’s playtime trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Poppy Huggy Run: It’s playtime trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Poppy Huggy Run: It’s playtime

  • Nhấn vào icon Poppy Huggy Run: It’s playtime tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt