Kids Piano Free

Kids Piano Free

Music | Indocipta Studio

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 1 tháng 6, 2019

Tính năng trò chơi

The best kids piano application consists of 48 popular songs with animals sounds, auto play mode, and songs lyrics. Kids educational games with 5 music instruments (piano, xylophone, drum, trumpet, and guitar) - all piano games are free.

There is also pink version of this app for girls, you can download Kids Pink Piano from our app store.

Features:
* Touch the colorful piano to play your music.
* Hear animals piano sounds: cat, dog, chicken, duck, cow, horse, and sheep.
* Consists of 48 popular songs (24 English/US and 24 Indonesian songs).
* There are 5 music instruments (piano, xylophone, drum, trumpet, and guitar).
* Play 48 songs with the colorful music instruments.
* Call the animals with the phone animals feature.
* Record your sound for piano tones.
* Custom magical effect that you can see after playing the application.
* Fantastic auto play feature to play the selected song.
* Display song lyrics on the center of screen (karaoke).
* Kids piano free educational games for children, kids, baby, toddler, boys, or girls.
* Option to use background music on the piano.

Ít lại Xem thêm

Chơi Kids Piano Free trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Kids Piano Free trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Kids Piano Free trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Kids Piano Free

  • Nhấn vào icon Kids Piano Free tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt