Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon

Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon

Casual | NOXGAMES - free big head puppet sports

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 8 tháng 3, 2021

Tính năng trò chơi

Continuation of Merge Airplanes is here. What do you expect? Cute Plane Merger? No, this time you find out on parking apron: advanced, space, cartoon and awesome planes. Become captain and enjoy merge and upgrade all aircrafts.

Download merging game and your fly adventure around airport and around world can begin. Gameplay is the same: buy, merge jet together and manage tycoon factory. Earn money even when you are passive, offline.

Let´s play and develope your Airline empire.

Created by Noxgames 2021

Ít lại Xem thêm

Chơi Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon

  • Nhấn vào icon Merge Airplane 2: Plane & Clicker Tycoon tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt