Dodge Master!

Dodge Master!

Casual | Zynga

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 13 tháng 4, 2021

Tính năng trò chơi

Forget all action games and get ready to dive into a super fun dodging battle!

Show your bending skills and dance out of this bullet rush, you are the Dodge Master! Your enemies will be surprised that they missed so it's your time to hit! Shoot at your enemies and save the money... and the girl.

You may not bend or stop bullets but you can definitely bend your body and move your limbs away. Swipe your leg right, swipe your arm left, move your body up and maybe your head to down. Imagine you are like a force master, like a ninja boy and can escape from all the bullets. Fun right?

Just remember you have limited time, so quickly solve this physics puzzle and take all the bad guys down.

Dodge Master is super easy and free to play reflex game!

Challenging levels with realistic physics dynamics and various environments and characters are waiting for you! Save the money and unlock new guns, characters and accessories!

Follow the rabbit, and enjoy the Dodge Master!!

Ít lại Xem thêm

Chơi Dodge Master! trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Dodge Master! trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Dodge Master! trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Dodge Master!

  • Nhấn vào icon Dodge Master! tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt