Face Changer Photo Gender Editor

Face Changer Photo Gender Editor

Nhiếp ảnh | TDEV TEAM

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Lần Cập nhật mới nhất 25 tháng 12, 2019

Tính năng trò chơi

If you have always wondering how do you look like when you became older, women, child, or even ugly and creepy...
Well "Face Changer Photo Gender Editor" Application will make you imagine you female or male And many great features.. Transform your face using Artificial Intelligence with amazing stickers in just one tap!
- Add Ears, Eyelashes, Eyes, Glasses, Hairstyles, Mask, Hats, Lips, Nose..
- Add Emotions to your face, Sad, Happy, Angry, Crazy, Sleepy..
- Add long and Short hair, Bald
- Get fat or skinny face, Younger or Older
- Change gender
- Become more attractive
- You can apply funny face warp effects on your photo.
- Blend two faces into one.
- Improve your selfie with the coolest and stylist Filters.

Ít lại Xem thêm

Chơi Face Changer Photo Gender Editor trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Face Changer Photo Gender Editor trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Face Changer Photo Gender Editor trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Face Changer Photo Gender Editor

  • Nhấn vào icon Face Changer Photo Gender Editor tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt