Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D
Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D

Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D

TerranDroid

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Trở thành một phi công chuyên nghiệp với Máy Mô Phỏng Phi Cơ - Plane 3D

Bay lượn trên bầu trời, hoàn thành những thử thách trò chơi đưa ra với Plane 3D

Game Features

Game controls

 • Tap Spots
 • Other Moves

Enhancements

 • Macros
 • Đa Tài Khoản
 • Đồng bộ hóa đa phiên bản
 • Tạo kịch bản
 • Game controls
 • Enhancements
Macros
Automate the predictable in Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D and transform your gameplay with Macros. Get access to inventive Macros in the BlueStacks Macro Community
Đa Tài Khoản
Play Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D on one window. And chat with your friend on the other. Press CTRL + Shift + 8 to open the Multi-Instance Manager. And start creating fresh instances or clone an existing one.
Đồng bộ hóa đa phiên bản
Play Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D with the power of Multi-Instance Sync. Replicate what you are doing on the main instance on all other instances. Level up faster, play more.
Tạo kịch bản
Script your way to gaming glory in Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D with BlueStacks Script. Write and run a set of commands to automate repeated tasks. Trigger the command by assigning it to any key.
 • Chế độ cày cuốc

  Keep your PC running smoothly even with multiple instances. Play Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D with the Farm Mode enabled and your PC will utilize minimum resources in each instance.

 • Dịch thuật trong thời gian thực

  Experience the thrill of playing Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D in your local language.

 • FPS cao

  Experience immersive gaming at every step in Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D with BlueStacks. Customize in-game FPS for an incredibly seamless gaming performance.

 • Repeated Tap

  BlueStacks lets you master Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D with useful features like the Repeated Tap. Now you do not have to press the same key repeatedly to initiate an action. Just assign it to one key and you are good to go.

Play Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D on PC. It’s easy to get started.

 • Download and install BlueStacks on your PC

 • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

 • Look for Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D in the search bar at the top right corner

 • Click to install Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D from the search results

 • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D

 • Click the Máy Mô Phỏng Phi Cơ – Plane 3D icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính năng đặc sắc của Plance 3D:
Đồ họa 3D chân thật, chi tiết
Thao tác đơn giản, dễ nắm bắt khi lần đầu tham gia trò chơi
Nhiệm vụ phong phú, đa dạng không gây nhàm chán
24 loại phi cơ khác nhau cho bạn lựa chọn
10 chế độ chơi khác nhau rất thú vị
4 góc nhìn, 2 phương thức thao tác cung cấp cho bạn một trải nghiệm mới mẻ, gần như thật tế
Được cầm lái các phi cơ nổi tiếng như B777, F35, Không quân số 1, v..v…