Nữ Vương Nổi Loạn
Nữ Vương Nổi Loạn

Nữ Vương Nổi Loạn

Fladamin Mondique

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Nữ Hùng Phân Tranh

Nữ Vương Nổi Loạn là trò chơi mobile chiến thuật với hình ảnh hoàn toàn mới khi các anh hùng manga , anime trở thành nữ nhân với sức mạnh không thay đổi, đa dạng về nhân vật và điều thú vị ở các kỹ năng

Play Nữ Vương Nổi Loạn on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Nữ Vương Nổi Loạn in the search bar at the top right corner

  • Click to install Nữ Vương Nổi Loạn from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Nữ Vương Nổi Loạn

  • Click the Nữ Vương Nổi Loạn icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính Năng Đặc Sắc:

– Hình ảnh manga Nhật Bản với nhiều hiệu ứng và âm thanh hấp dẫn, bắt mắt người chơi,

– Tích nộ để dùng kỹ năng đặc biệt

– Xây dựng đội hình thỏa thích với nhiều nhân vật

– Tương Tác tốt hơn với các nhân vật trong trò chơi với nhiều biểu cảm

– xây dựng hội nhóm để cùng nhau chiến đấu dễ dàng hơn