Jewelry King
Jewelry King

Jewelry King

mobirix

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

"Vơi lối chơi đơn giản là nối 3 viên kim cương cùng màu lại với nhau nhưng tại game Jewelry King – Vua Kim Cương đã hình thành nên vô số màn chơi với những quy luật riêng hấp dẫn "

Với nhiều màn chơi kế tiếp nhau không giới hạn. Kết hợp với âm thanh dồn dập nhanh dần đều trong game vua kim cương sẽ giúp bạn cảm thấy cần phải nhanh nhẹn hơn cho phù hợp

Play Jewelry King on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Jewelry King in the search bar at the top right corner

  • Click to install Jewelry King from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Jewelry King

  • Click the Jewelry King icon on the home screen to start playing

Watch Video

Sau khi hoàn tất cài đặt BlueStacks, bạn tìm kiếm Jewelry King trên CH Google Play. Sau khi thiết lập tài khoản, bạn có thể điều chỉnh các nút tương ứng để trải nghiệm game trên màn hinh lớn một cách tốt nhất. Bạn sẽ không lo việc đua top thiếu vắng tên bạn vì điện thoại hết pin !

Browse More by mobirix

Browse All Games