Liên Quân Manga
Liên Quân Manga

Liên Quân Manga

Lien Quan Manga Group

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Manga quần hùng - Cùng nhau Chiến Đấu

Liên Quân Manga – là game mobile với sự quy tụ của nhiều hình ảnh manga quen thuộc, nhưng với hình ảnh vô cùng hài hước và phấn khích cho người chơi, tuy quen mà lạ cùng tham chiến để trải nghiệm nào !

Play Liên Quân Manga on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Liên Quân Manga in the search bar at the top right corner

  • Click to install Liên Quân Manga from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Liên Quân Manga

  • Click the Liên Quân Manga icon on the home screen to start playing

Watch Video

Siêu Bựa Cùng Manga liên quân
” Tính Năng Đặc Sắc:
– Nhân Vật quá đa dạng
– Trang Bị bảo vật siêu ngầu
– Boss thế giới
– Bang hội được xây dựng
– Trận Hình có thể được nâng cấp lên cao”