Nhat Kiem Giang Ho
Nhat Kiem Giang Ho

Nhat Kiem Giang Ho

BlueStacks Verified

Funtap.vn

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Chọn một trong năm môn phái! Bạn đã sẵn sàng?

Bước vào trong thế giới trò chơi, người chơi sẽ được lựa chọn gia nhập vào 1 trong 5 môn phái đại diện cho 5 trường phải vũ khí khác nhau như Kiếm, Cầm, Đao, Nỏ và Thương. Mỗi môn phái đều được chia theo các hệ ngũ hành tương sinh tương khắc gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và sở hữu kỹ năng tác chiến. Mỗi môn phái sẽ đều sở hữu những vai trò khác nhau trong quá trình chiến đấu.

Game Features

Game controls

 • Movement
 • Spell Cast

Enhancements

 • Macros
 • Rerolling
 • Farm Mode
 • Multi Instance Sync
 • Game controls
 • Enhancements
Macros
Focus more on the fun part of the game, skip the tedious aspects. Master Nhat Kiem Giang Ho with Macros. Record yourself completing the monotonous tasks you wish to automate and replay them later with just one keypress.
Rerolling
Speed up the rerolling process in Nhat Kiem Giang Ho Perform multiple summons and keep looking for the best Heroes. Use Multi-Instance sync to replicate the rerolling mechnasim in all instances.
Farm Mode
Farm in-game resources with ease in Nhat Kiem Giang Ho. Enable the Farm Mode when running the game in multiple instances. And lower your PC's resource consumption.
Multi Instance Sync
With the Multi-instance Sync, you can do even more in Nhat Kiem Giang Ho. Sync the action of the main instance and repeat them in real time for all other instances. Sync and sit back, let the game progress unfold.
 • Multi Instance

  Build a kingdom. Collect resources. Do more. With Multi-Instance, playing Nhat Kiem Giang Ho is even more thrilling. Open multiple instances and play the same game from different accounts.

 • Script

  Automate repetitive tasks in Nhat Kiem Giang Ho with BlueStacks Script. Write a set of commands to execute a series of actions that you want to automate. Bind it to one key and you are done.

 • Translation Feature

  With BlueStacks, it is possible to play Nhat Kiem Giang Ho in your local language. Just CTRL+Shift+L to use the Real-Time Translation feature and instantly translate the game in a language of your choice.

 • High FPS

  Get the competitive edge in Nhat Kiem Giang Ho by enabling the highest FPS. Experience crisper graphics and smoother animations.

Play Nhat Kiem Giang Ho on PC. It’s easy to get started.

 • Download and install BlueStacks on your PC

 • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

 • Look for Nhat Kiem Giang Ho in the search bar at the top right corner

 • Click to install Nhat Kiem Giang Ho from the search results

 • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Nhat Kiem Giang Ho

 • Click the Nhat Kiem Giang Ho icon on the home screen to start playing

Watch Video

Người chơi sẽ gặp lại những tính năng hết sức quen thuộc như train quái dã ngoại, cày phụ bản, cường hóa trang bị,… Ngoài ra, trò chơi cũng có những chiến trường dành cho các thế lực lớn như Tống-Kim, Bang hội chiến,…