Chơi Castle Clash on PC

Nhà phát triển ứng dụng
IGG.COM
Thể loại
Chiến thuật
Last Update
14 tháng 12, 2016
4,6/5 ( 4.177.641 )
Chơi Castle Clash on PC 18

Với hơn 100 triệu người chơi trên toàn thế giới, hãy luôn sẵn sàng vì lúc nào cũng có thể là thời điểm để chiến đấu.

Tuyển mộ hàng loạt Anh Hùng để dẫn đầu đoàn quân kỳ bí. Chiến đấu theo cách của bạn với Castle Clash: Quai thú nổi dậy