Các hiệu ứng khống chế (Crowd control) trong Liên Quân Mobile được hiểu là các trạng thái bất lợi. Những kỹ năng có hiệu ứng này sẽ có khả năng kiểm soát đối phương hoặc giảm bớt khả năng tự kiểm soát của đối phương.

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Về cơ bản, khống chế trong Liên Quân Mobile được phân làm hai loại chính gồm: Khống chế cứng và khống chế mềm.

Trong đó, làm chậm và câm lặng thuộc khống chế mềm. Còn choáng, hất tung, trói chân, đẩy lùi, kéo về, khiêu khích, áp chế, biến hình, giam cầm, hất ngược, xích, đóng băng, hoá đá, hất văng thuộc khống chế cứng.

 1. Khống chế mềm

Làm chậm: Bị làm chậm sẽ bị giảm tốc độ di chuyển hoặc tốc đánh. Kháng hiệu ứng sẽ giảm thời gian bị làm chậm. Có thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Lữ Bố, Khiên Huyền Thoại…

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Câm lăng: Bị câm lặng không thể đánh thường hay sử dụng chiêu thức và phép bổ trợ nhưng vẫn có thể di chuyển. Kháng hiệu ứng sẽ giảm thời gian bị câm lặng. Có thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Alice

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

 1. Khống chế cứng

Choáng: Bị choáng sẽ không thể di chuyển, không thể đánh thường hay sử dụng chiêu thức và phép bổ trợ. Kháng hiệu ứng sẽ giảm thời gian bị choáng. Có thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Veera

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Hất tung: Bị hất tung không thể di chuyển, không thể đánh thường hay sử dụng chiêu thức và phép bổ trợ. Kháng hiệu ứng sẽ làm giảm thời gian bị hất tung (nhưng cũng có 1 vài chiêu thức có hất tung không bị ảnh hưởng bởi kháng hiệu ứng, cụ thể là chiêu cuối của Lorion). Hất tung có thể giải trừ.

Trói chân: Bị trói chân không thể di chuyển, có thể đánh thường và sử dụng chiêu thức, có thể sử dụng phép bổ trợ (trừ tốc biến và tốc hành). Kháng hiệu ứng sẽ làm giảm thời gian trói chân. Có thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Allain

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Đẩy lùi hoặc Kéo về: Bị kéo hay đẩy lùi sẽ không thể đánh thường hay sử dụng chiêu thức và phép bổ trợ, Kháng hiệu ứng không có tác dụng. Có thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Thane, Grakk, Mina…

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Khiêu khích: Mục tiêu bị khiêu khích sẽ bị ép buộc tiến thẳng đến và đánh thường lên người sử dụng hiệu ứng này, không thể sử dụng kỹ năng và bổ trợ. Có thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Mina

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Áp chế: Bị áp chế sẽ không thể di chuyển, không thể đánh thường hay sử dụng chiêu thức và phép bổ trợ. Kháng hiệu ứng không giảm thời gian bị áp chế. Không thể giải trừ.

 • Tướng điển hình: Aleister, Arum

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

Hiện tại chỉ có Zip mới có thể cứu những người bị Áp chế. Và Áp chế của Aleister (hình trên) sẽ bị ngắt nếu hắn dính phải hiệu ứng khống chế cứng.

 1. Các hiệu ứng riêng của một số tướng

 • Biến hình (Aya): Tương tự như câm lặng.
 • Giam cầm (Baldum): Tương tự như áp chế.
 • Hất ngược (Baldum, Enzo): Tương tự như đẩy lùi/kéo về.

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

 • Xích (Omen): Tương tự như áp chế nhưng người bị xích vẫn có thể di chuyển trọng phạm vi bị xích, có thể đánh thường, sử dụng chiêu thức và phép bổ trợ.
 • Đóng băng (Điêu Thuyền): Tương tự như choáng.

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

 • Hóa đá (Azzen’Ka): Tương tự như choáng.
 • Hất văng (Skud, Annette,…): Tương tự như hất tung.

Liên Quân Mobile: Tất tần tật về các hiệu ứng khống chế

HY vọng những thông tin trên sẽ cung cấp cho các game thủ cái nhiều toàn diện nhất về tất tần tật các loại hiệu ứng khống chế trong Liên Quân Mobile. Nào chúng ta cùng tiếp tục chơi Liên Quân Mobile trên PC với BlueStacks nhé.