Figure Fantasy là trò chơi nhập vai do Komoe phát hành với các nhân vật chính là những figurine được thiết kế rất chi tiết. Để có thể tiến xa hơn trong game, người chơi sẽ cần phải tăng cấp các figurine đồng thời tăng level của skill của chúng. Trong tựa game này, việc tăng cấp độ skill được thực hiện trong tab Design Letter của mỗi nhân vật. Mỗi cấp độ của Design Letter đầu cần những nguyên liệu khác nhau để có thể tăng cấp.

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

Nguồn cung cấp nguyên liệu chính cho việc này chính là chế độ Sacred Tour. Trong chế độ này, bạn sẽ được cung cấp một số figurine nhất định và phải sắp xếp chúng trên chiến trường để hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu. Các figurine này không phải là figurine mà bạn đang sở hữu và cấp độ của chúng đều ở cấp 1. Mỗi màn chơi sẽ có 3 điều kiện, thỏa mãn mỗi điều kiện sẽ nhận được 1 ★, với mức cao nhất là ★★★. Việc đạt được số tối đa cho mỗi màn rất quan trọng vì không những bạn sẽ nhận được tất cả phần thưởng, mà sau này có thể dùng tính năng Sweep (đánh nhanh) để nhận được tài nguyên mà không mất thời gian đánh lại màn đó.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sắp xếp cho từng màn từ màn 1 cho đến màn 4 nhằm lấy ★★★ một cách dễ dàng nhất.

MÀN 1

1-1

Điều kiện ★★★:

 • Chiến thắng
 • Tiêu diệt 3 kẻ địch với lần thi triển tuyệt chiêu đầu tiên của Kazue Iwata
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 15 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

1-2

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Tiêu diệt 2 kẻ địch với lần thi triển tuyệt chiêu đầu tiên của Zhao Yun
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 1 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

1-3

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Lần thi triển tuyệt chiêu đầu tiên của Vasily đánh trúng 2 kẻ địch
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 1 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

1-4

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Lần thi triển tuyệt chiêu đầu tiên của Vasily đánh trúng 3 kẻ địch
 • Lần thi triển tuyệt chiêu đầu tiên của Lu Bu đánh trúng 4 kẻ địch

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

1-5

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Lần thi triển tuyệt chiêu đầu tiên của Vasily đánh trúng 5 kẻ địch
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 5 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

1-6

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 5 giây
 • 4 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

MÀN 2

2-1

Điều kiện ★★★:

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan full máu
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 10 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

2-2

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan full máu
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 12 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

2-3

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan full máu
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 15 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

2-4

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan và Kazue Iwata full máu
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 10 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

2-5

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan full máu
 • 4 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

2-6

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan và Kazue Iwata full máu
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 15 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

MÀN 3

3-1

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hạ gục Crazy Bunny trong vòng 12 giây
 • 2 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

3-2

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hạ gục Crazy Bunny trong vòng 12 giây
 • 3 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

3-3

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hạ gục Crazy Bunny trong vòng 12 giây
 • 5 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

3-4

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • 2 figurine sống sót đến hết trận
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 10 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

3-5

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • 3 figurine sống sót đến hết trận
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 15 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

3-6

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • 5 figurine sống sót đến hết trận
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 15 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

MÀN 4

4-1

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hạ gục Crazy Bunny trong vòng 6 giây
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 15 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

4-2

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hạ gục Vazorwyn trong vòng 10 giây
 • 2 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

4-3

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hạ gục Volatile Grenade (lựu đạn hồng) trong vòng 10 giây
 • Kết thúc trận đấu trong vòng 10 giây

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

4-4

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan full máu
 • Hoàn thành màn chơi với Kazue Iwata full máu

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

4-5

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Kazue Iwata full máu
 • 3 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

4-6

Điều kiện ★★★

 • Chiến thắng
 • Hoàn thành màn chơi với Karan full máu
 • 5 figurine sống sót đến hết trận

Cách sắp xếp:

Figure Fantasy: Hướng dẫn Sacred Tour màn 1 đến 4

Nếu áp dụng cách sắp xếp quân như hướng dẫn trên đây, chắc chắn các bạn sẽ nhận được toàn bộ ★ cho các màn chơi từ màn 1 đến màn 4. Các màn còn lại sẽ được chúng tôi hướng dẫn trong bài viết tiếp theo sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Các bạn có thể xem thêm các bài hướng dẫn khác hco Figure Fantasy tại đây. Cùng chơi Figure Fantasy trên PC với BlueStacks nhé!