Chạy Đua Vũ Trang là sự kiện diễn ra hàng ngày trong Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa. Mỗi ngày trong tuần sẽ có một chủ đề, và người chơi sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ của chủ đề đó để nhận được điểm. Khi điểm nhận được đạt các mốc nhất định, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.

Quy tắc sự kiện

 • Khi sự kiện bắt đầu, người chơi sẽ nhận được điểm khi thực hiện các nhiệm vụ được đề ra. Không giới hạn số lần thực hiện và không giới hạn số lần nhận điểm thưởng.
 • 1% nhận được sẽ được tích vào điểm thành phố. Tổng số Điểm Thành Phố nhận được sẽ mở khóa Phần Thưởng Chiến Thắng
 • Phần thưởng thứ hạng sẽ được trao cho các người chơi lọt vào top 20 trong khuôn khổ sự kiện. Phần thưởng sẽ được trao khi kết thúc sự kiện mỗi ngày
 • Nội dung và phần thưởng sẽ được reset vào 7h sáng hàng ngày
 • Điểm sẽ được reset khi sự kiện bắt đầu
 • Người chơi có thể nhận được điểm và phần thưởng khi thực hiện Nghiên Cứu Vinh Dự Thành Phố ở thành phố cấp 2

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa - Hướng dẫn sự kiện Chạy Đua Vũ Trang

Chủ đề và cách nhận điểm

 • Thứ Hai: Thu thập tài nguyên
Hạng 1 2 3
Điểm cần 20k 40k 90k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Thu thập 100 điểm ngân quỹ quân sự: 1 điểm
 • Thu thập 100 thép: 1 điểm
 • Thu thập 100 dầu thô: 1 điểm
 • Thứ Ba: Nâng cấp công trình
Hạng 1 2 3
Điểm cần 46k 110k 520k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Nhận 1 điểm chiến lực công trình: 10 điểm
 • Tăng tốc sản xuất 1 phút: 15 điểm
 • Thứ Tư: Đột phá khoa học
Hạng 1 2 3
Điểm cần 46k 110k 520k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Nhận 1 điểm chiến lực công nghệ: 10 điểm
 • Tăng tốc nghiên cứu 1 phút: 15 điểm
 • Thứ Năm: Thúc đẩy tuyển binh
Hạng 1 2 3
Điểm cần 32k 75.2k 362k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Sử dụng 1 Phiếu thưởng phổ dụng: 10000 điểm
 • Sử dụng 1 Phiếu thưởng phe: 10000 điểm
 • Sử dụng mảnh 4 sao chuẩn hóa để lắp ráp: 5000 điểm
 • Sử dụng mảnh 5 sao chuẩn hóa để lắp ráp: 45000 điểm
 • Sử dụng mảnh không quân 5 sao chuẩn hóa để lắp ráp: 45000 điểm
 • Thứ Sáu: Xây dựng căn cứ
Hạng 1 2 3
Điểm cần 46k 110k 520k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Nhận 1 điểm chiến lực công trình: 10 điểm
 • Nhận 1 điểm chiến lực công nghệ: 10 điểm
 • Thứ Bảy: Tăng Tốc Tối Đa
Hạng 1 2 3
Điểm cần 28k 45k 310k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Tăng tốc sản xuất 1 phút: 15 điểm
 • Tăng tốc nghiên cứu 1 phút: 15 điểm
 • Chủ Nhật: Tiến Độ Vô Song
Hạng 1 2 3
Điểm cần 60k 96k 660k
Tổng giá trị 850 vàng 1640 vàng 4020 vàng
Phần thưởng 10x Huy hiệu đóng góp thành phố

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

20k Điểm kinh nghiệm vũ trang

10k điểm kinh nghiệm không quân

20x Huy hiệu đóng góp thành phố

50x nguyên liệu chuẩn hóa

4x tăng tốc 3 phút

10x  5000 Ngân Quỹ Quân Sự

10x 5000 đơn vị Thép

10x 5000 đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

50x Huy hiệu đóng góp thành phố

2x tăng tốc 60 phút

6x 50 nghìn đơn vị Ngân quỹ quân sự

6x 50 nghìn đơn vị Thép

6x 50 nghìn đơn vị Dầu thô

1x Điểm kinh nghiệm sĩ quan cơ bản

 • Nhận 1 điểm chiến lực công trình: 10 điểm
 • Nhận 1 điểm chiến lực công nghệ: 10 điểm
 • Sử dụng 1 phiếu thưởng phổ dụng: 5000 điểm
 • Sử dụng 1 phiếu thưởng phe: 5000 điểm
 • Thu thập 100 điểm ngân quỹ quân sự: 1 điểm
 • Thu thập 100 điểm thép: 1 điểm
 • Thu thập 100 điểm dầu: 1 điểm
 • Khai thác vàng x1: 20 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 1-10 và thu thập chiến lợi phẩm: 600 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 11-15 và thu thập chiến lợi phẩm: 700 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 16-20 và thu thập chiến lợi phẩm: 800 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 21-25 và thu thập chiến lợi phẩm: 900 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 26-30 và thu thập chiến lợi phẩm: 1000 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 31-35 và thu thập chiến lợi phẩm: 1100 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 36-40 và thu thập chiến lợi phẩm: 1300 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 41-45 và thu thập chiến lợi phẩm: 1500 điểm
 • Đánh bại Hắc Quạ cấp 46-50 và thu thập chiến lợi phẩm: 1700 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 1 và thu thập chiến lợi phẩm: 3000 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 2 và thu thập chiến lợi phẩm: 3200 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 3 và thu thập chiến lợi phẩm: 3400 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 4 và thu thập chiến lợi phẩm: 3600 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 5 và thu thập chiến lợi phẩm: 3800 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 6 và thu thập chiến lợi phẩm: 4000 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 7 và thu thập chiến lợi phẩm: 4200 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 8 và thu thập chiến lợi phẩm: 4400 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 9 và thu thập chiến lợi phẩm: 4600 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 10 và thu thập chiến lợi phẩm: 4800 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 11 và thu thập chiến lợi phẩm: 5000 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 12 và thu thập chiến lợi phẩm: 5200 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ cấp 13 và thu thập chiến lợi phẩm: 5400 điểm

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa - Hướng dẫn sự kiện Chạy Đua Vũ Trang

Tips chơi sự kiện Chạy đua vũ trang hàng ngày

 • Tập trung nghiên cứu nhánh “Vinh dự thành phố” sau khi đã nghiên cứu xong các mục cần thiết trong nhánh “Công nghiệp” để tăng số điểm nhận được trong sự kiện này.
 • Đôi khi yêu cầu của sự kiện “Lãnh thổ pháp lý” và “Chạy đua vũ trang” sẽ trùng nhau. Đó chính là lúc “tung chiêu” để “1 mũi tên diệt 2 con chim”.
 • Tính toán thời gian xây dựng và nghiên cứu để chúng hoàn thành ngay khi sự kiện bắt đầu. Bạn sẽ có được một số điểm kha khá để cạnh tranh với các người chơi khác
 • Nếu chỉ “chơi cho vui” và không có ý định nạp tiền, tốt nhất bạn nên nhắm vào giải thưởng hạng 1 và 2, còn hạng 3 chỉ dành cho “cá mập”

Các game thủ đừng bỏ qua sự kiện này và nhớ tiếp tục chơi Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa trên PC với BlueStacks nhé!