Chơi game Android trên PC thật dễ dàng

BlueStacks là nền tảng chơi game Android nhanh nhất thế giới dành cho PC, được hơn 500 triệu game thủ trên toàn cầu ưa thích.

Từ Trình phát ứng dụng đến Nền tảng trò chơi Android

Các thành viên sáng lập của BlueStacks bắt đầu phát triển ý tưởng vào năm 2009, những ý tưởng được tạo ra trong thời gian họ chơi trò chơi điện tử với con cái

Câu chuyện đằng sau cái tên BlueStacks

Mặc dù chúng tôi nỗ lực cải thiện BlueStacks cho bạn, nhưng chúng tôi hoan nghênh phản hồi và đề xuất. Viết thư cho chúng tôi với ý tưởng của bạn tại support@bluestacks.com