SoLive

SoLive

Xã hội | S&Z Apps

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: 21 tháng 5, 2020

Tính năng trò chơi

Way too bored and wanna have some fun?! Welcome to SoLive App – the greatest online video community so far! Talk with new people around the world. So yeah, don’t be shy, just start calling, and no more boredom!

Why SoLive? – It’s so simple and fun! Just tap, connect and voila! You’re now ready to video chat with real people. Take it easy, no stress! If you don’t wanna miss out just keep the conversation going… Otherwise, just skip to the next person.

Ít lại Xem thêm

Chơi SoLive trên PC. Rất dễ để bắt đầu

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm SoLive trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt SoLive trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt SoLive

  • Nhấn vào icon SoLive tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

TRÒ CHƠI TƯƠNG TỰ

Bấm để cài đặt