Facebook Messenger
Facebook Messenger

Facebook Messenger

Facebook

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Bạn đang muốn liên hệ với một người nhưng đã chán với cách nhắn tin, gọi điện thông thường. Thế thì tại sao bạn lại không thử sử dụng Messenger? Ứng dụng nhắn tin, gọi điện và còn bao gồm nhiều tính năng khác.

Messenger được phát triển bởi chính Facebook và là ứng dụng hoàn toàn miễn phí! Không chỉ dùng cho bạn bè trên Facebook, Messenger còn có thể nhắn tin cho mọi người trong danh bạ của bạn. Ứng dụng tự đồng bộ danh sách bạn bè trên Facebook cũng như trong danh bạ để thiết lập các kết nối nhắn tin miễn phí.

Play Facebook Messenger on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Facebook Messenger in the search bar at the top right corner

  • Click to install Facebook Messenger from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Facebook Messenger

  • Click the Facebook Messenger icon on the home screen to start playing

Watch Video

Giờ càng tuyệt hơn nữa khi bạn có thể dùng Messenger ngay trên chính PC của mình nhờ bộ giả lập Android BlueStacks. Hãy xem đoạn phim hướng dẫn để biết cách cài đặt chi tiết.