Chơi Facebook Messenger on PC

Nhà phát triển ứng dụng
Facebook
Thể loại
Liên lạc
Last Update
15 tháng 12, 2016
3,9/5 ( 37.556.396 )
Chơi Facebook Messenger on PC 7

Bạn đang muốn liên hệ với một người nhưng đã chán với cách nhắn tin, gọi điện thông thường. Thế thì tại sao bạn lại không thử sử dụng Messenger? Ứng dụng nhắn tin, gọi điện và còn bao gồm nhiều tính năng khác.

Messenger được phát triển bởi chính Facebook và là ứng dụng hoàn toàn miễn phí! Không chỉ dùng cho bạn bè trên Facebook, Messenger còn có thể nhắn tin cho mọi người trong danh bạ của bạn. Ứng dụng tự đồng bộ danh sách bạn bè trên Facebook cũng như trong danh bạ để thiết lập các kết nối nhắn tin miễn phí.