Devil Hunter: Eternal War
Devil Hunter: Eternal War

Chơi Devil Hunter: Eternal War trên PC

Nhập vai | CQ Gaming

Chơi trên PC với BlueStacks - Nền tảng chơi game Android, được hơn 500 triệu game thủ tin tưởng.

Trang đã được sửa đổi vào: Tháng Tư 03, 2020

Devil Hunter: Eternal War – Thợ săn quỷ

용과 마법, 그리고 괴물이 함께 살아가는 마법의 세계는 누구든 한 번쯤 상상해보는 매력적인 세상이죠. Devil Hunter: Eternal War SEA에서 플레이어는 현실 세계에서는 찾아볼 수 없는 다양한 사건과 독특한 생명체를 풀 3D 그래픽으로 즐길 수 있는 환상적인 MMORPG입니다. 거대한 존재들의 치열한 전투가 있었던 고대의 전쟁이 끝난 뒤 세상에는 선한 불멸자와 사악한 악마가 혼재하게 되었습니다. 이 혼란스러운 세상 속에서 주인공은 다양한 적과 맞서 싸우고 전투에 도움이 될 동료를 모집하고, 강력한 장비를 모아야 합니다. 과연 당신은 이 혼란스러운 세상에 평화를 가져올 수 있을까요? 지금 Devil Hunter: Eternal War SEA를 BlueStacks에서 PC로 즐겨보세요!

Cách tải và chơi Devil Hunter: Eternal War trên PC (máy tính)

  • Tải và cài đặt BlueStacks trên máy của bạn

  • Hoàn tất đăng nhập vào Google để đến PlayStore, hoặc thực hiện sau

  • Tìm Devil Hunter: Eternal War trên thanh tìm kiếm ở góc phải màn hình

  • Nhấn vào để cài đặt Devil Hunter: Eternal War trong danh sách kết quả tìm kiếm

  • Hoàn tất đăng nhập Google (nếu bạn chưa làm bước 2) để cài đặt Devil Hunter: Eternal War

  • Nhấn vào icon Devil Hunter: Eternal War tại màn hình chính để bắt đầu chơi

Xem video

Devil Hunter: Eternal War SEA는 혼란스러운 세상의 운명을 손에 쥔 주인공의 이야기를 다룬 풀 3D 그래픽과 다양한 편의 기능을 갖춘 MMORPG입니다. Devil Hunter에서 플레이어는 캐릭터를 키우기 위해 다양한 몬스터를 사냥하거나 월드 보스를 사냥하며 힘을 키우고 좋은 장비를 입어야 하죠. Devil Hunter의 한 가지 매력적인 점은 자동 플레이가 가능해 매일 내가 반복적으로 해야 하는 일을 자동으로 처리할 수 있게 해준다는 것입니다. 여태까지 MMORPG에서 플레이어들은 아무리 친구가 같은 게임을 한다고 해도 서버가 다르면 함께 플레이할 수 없다는 치명적인 단점을 가지고 있었습니다. 하지만 Devil Hunter: Eternal War에서 플레이어는 크로스 서버 PVP를 통해 다른 서버의 영웅과 힘을 겨뤄볼 수 있습니다. 멋진 판타지 세계를 즐기기 위해 지금 바로 BlueStacks로 PC에 Devil Hunter: Eternal War SEA를 다운받아 넓은 모니터 화면으로 편하게 당신의 여정을 즐겨보세요!

Bấm để cài đặt