Idle Heroes
Idle Heroes

Idle Heroes

DHGAMES

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Triệu hồi Anh Hùng Chống Ác Ma

Idle Heroes là trò chơi với gameplay vô cùng đơn giản giúp cho những người không có nhiều thời gian cày cuốc cũng có thể duy trì được cho mình sức mạnh cũng nhưng những trận đấu hấp dẫn trong cuộc hành trình chống ác ma , hàng chục nhân vật anh hùng với các bạc tăng tiến sức mạnh khác nhau với nhiều diện mạo khác nhau, tạo cho người chơi luôn có hứng thú và tìm hiểu nhiều hơn

Play Idle Heroes on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Idle Heroes in the search bar at the top right corner

  • Click to install Idle Heroes from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Idle Heroes

  • Click the Idle Heroes icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính Năng Đặc Sắc :
– Offline cũng có kinh nghiệm và vật phẩm của ải
– các sự kiện ra hàng tuần và không yêu càu nạp quá nhiều
– Nhiều các hoạt động luân phiên cho người chơi thoải mái trải nghiệm
– Tham gia đấu trường để chứng minh sức mạnh của các Anh Hùng của bạn
– Tự Thao Tác Chiến đấu