SimCity BuildIt
SimCity BuildIt

SimCity BuildIt

ELECTRONIC ARTS

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Xây dựng thành phố thịnh vượn

SimCity BuildIt là game quản lý xây dựng mô phỏng cực đẹp với đồ họa phát triển, khung cảnh rộng lớn và thiết kế thành phố do chính người chơi thực hiện , sự cạnh tranh phát triển giữa các thành phố mà bạn chính là Thị Trưởng , xây dựng và cạnh tranh để phát triển bậc nhất trong SimCity Buildlt

Play SimCity BuildIt on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for SimCity BuildIt in the search bar at the top right corner

  • Click to install SimCity BuildIt from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install SimCity BuildIt

  • Click the SimCity BuildIt icon on the home screen to start playing

Watch Video

Tính Năng Đặc Sắc:
– Thoải mái thiết kế những công trình cho thành phố của bạn, xây dựng sao cho giao thông thuận lợi nhất, thách thức những thị trưởng khác để trở thành Thành Phố bậc nhất
– Vượt qua mọi khó khăn khi PVP với người chơi khác, cùng thành phố đẩy lùi mọi sự phá hoại từ kẻ ngoài
– Liên Minh Thị Trưởng cùng chơi với bạn bè, một liên mình mạnh mẽ cùng bạn bè mình hay những người hợp ý