Chơi Rise of the Kings on PC

Nhà phát triển ứng dụng
ONEMT Ltd
Thể loại
Chiến thuật
Last Update
18 tháng 7, 2017
4,3/5 ( 37.687 )
Chơi Rise of the Kings on PC 3

Đào tạo một đội quân hùng mạnh, chống lại cái ác và giành chiến thắng vinh quang. với Rise Of The Kings

Hóa thân vào vị lãnh chúa, chiến đấu chống lại kẻ thù, xây dựng quân đội, tường thành và bảo vệ người dân của bạn