Quân Đoàn Chiến là tính năng PK Quân Đoàn đầu tiên trong Tân OMG3Q VNG, mở rộng quy mô liên server, diễn ra các ngày trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

Tân OMG3Q VNG: Hướng dẫn sơ bộ về tính năng Quân Đoàn Chiến

Người chơi phải xây dựng cho mình nhiều đội hình mang tính chiến thuật. Đồng thời các Đoàn trưởng và Phó đoàn cũng sẽ dễ dàng thể hiện được bản lĩnh của mình hơn khi điều hành Quân Đoàn chiến.

Các Quân đoàn đạt cấp 2 và server phải mở trên 8 ngày mới kích hoạt tính năng Quân đoàn chiến.

Giai đoạn báo danh của các Quân đoàn diễn ra từ 6:10 ngày thứ Hai đến 18:00 thứ Ba.

Từ 18:00 – 18:10 thứ Ba: Ghép đối thủ dựa vào cấp Quân Đoàn và lực chiến của Quân Đoàn.

Tân OMG3Q VNG: Hướng dẫn sơ bộ về tính năng Quân Đoàn Chiến

giai đoạn Chiếm giữ, thành viên quân đoàn sắp xếp võ tướng của bản thân thành 3 đội phòng thủ, 1 đội tấn công và 1 Võ Tướng khiêu chiến. Thời gian diễn ra từ 18:10 thứ Ba đến 20:00 thứ Tư.

Tân OMG3Q VNG: Hướng dẫn sơ bộ về tính năng Quân Đoàn Chiến

Thành viên quân đoàn sắp xếp võ tướng của bản thân thành 3 đội phòng thủ, 1 đội tấn công và 1 Võ Tướng khiêu chiến.

Sau khi tổ đội, thành viên quân đoàn có thể lần lượt để 3 đội chiếm giữ ở các cứ điểm khác nhau gồm Cổng Thành, Tả Doanh, Hữu Doanh, Trung Doanh và Đại Doanh. Khi giai đoạn kết thúc, người chơi chưa thiết lập đội, đội hình và Võ Tướng Võ Anh Điện tiến hành tự động tổ đội.

1 giờ cuối cùng của giai đoạn Chiếm Giữ, Đoàn trưởng và Phó đoàn có thể điều chỉnh tình hình chiếm giữ các cứ điểm và đội nhàn rỗi chiếm giữ (thành viên quân đoàn không thể tiếp tục điều chỉnh đội và chiếm giữ), đồng thời chọn 10 Võ Tướng làm Võ Tướng khiêu chiến của quân đoàn. Khi giai đoạn kết thúc, đội chưa tiến hành chiếm giữ dựa theo lực chiến cao thấp tiến hành chiếm giữ theo thứ tự Đại Doanh -Trung Doanh – Cổng Thành – Tả Doanh (Hữu Doanh).

giai đoạn Chiến Đấu diễn ra lúc 20:00 thứ Tư đến 21:00 thứ Sáu được xem là giai đoạn quyết định thực lực thật sự của các Quân đoàn. Tuy nhiên, gần như tất cả tinh túy trong chiến thuật dụng binh của các Đoàn trưởng hoặc Phó đoàn thường đã được định đoạt ở giai đoạn chiếm giữ.

Tân OMG3Q VNG: Hướng dẫn sơ bộ về tính năng Quân Đoàn Chiến

Tất cả thành viên Quân Đoàn ban đầu có 3 lần cơ hội tấn công, cách 2 giờ hồi phục 1 lần. Trong thời gian tấn công, 0:00-8:00 hằng ngày là thời gian nghỉ ngơi, không hồi phục số lần đánh.

Đội chiếm giữ có điểm Sĩ khí, mỗi lần bị tấn công điểm Sĩ khí sẽ giảm, thuộc tính công phòng của đội chiếm giữ cũng giảm theo, khi Sĩ khí giảm = 0, đội chiếm giữ xem như bị đánh bại.

Khi đánh bại đội chiếm giữ của địch sẽ được nhận thuộc tính tăng ngẫu nhiên, thuộc tính tăng này có hiệu lực suốt lượt Quân Đoàn Chiến này.

Khi tất cả đội chiếm giữ trong cứ điểm đều bị đánh bại, cứ điểm sẽ bị công phá, cần công phá cứ điểm xếp trước trước mới có thể tấn công cứ điểm tiếp theo.

Tân OMG3Q VNG: Hướng dẫn sơ bộ về tính năng Quân Đoàn Chiến

Phe công phá Đại Doanh của đối phương trước sẽ giành chiến thắng.

Nếu khi giai đoạn tấn công kết thúc, Đại Doanh hai phe đều chưa bị công phá, sẽ phân định thắng thua theo số lượng đội chiếm giữ và tổng HP còn lại.

Các game thủ có nhiều kinh nghiệm về Tân OMG3Q đều cho rằng 1 giờ chuẩn bị cuối cùng của giai đoạn chiếm giữ sẽ là thời khắc quyết định của Quân Đoàn Chiến.

60 phút này sẽ là thời điểm quan trọng bậc nhất trong Quân Đoàn Chiến khi các vị trí lãnh đạo cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình để sắp xếp đội hình công hoặc thủ sao cho hợp lý nhất. Việc lựa chọn võ tướng hay chọn hình thức công hay thủ đều phụ thuộc vào các Đoàn trưởng và Phó đoàn.

Tân OMG3Q VNG: Hướng dẫn sơ bộ về tính năng Quân Đoàn Chiến

Nhận thuộc tính tăng ngẫu nhiên khi thắng đội chiếm giữ của địch

Một số lưu ý khi tham gia Quân Đoàn Chiến:

  • Quân Đoàn đang chờ giải tán không thể tham gia báo danh, Quân Đoàn đã báo danh không thể giải tán.
  • Sau khi ghép xong, thành viên mới vào Quân Đoàn không thể tham gia Quân Đoàn Chiến.
  • Chỉ thành viên có tư cách tham gia được nhận thưởng và phát bù, nếu thoát Quân Đoàn giữa chừng xem như từ bỏ thưởng chưa nhận.

Tính năng Quân Đoàn Chiến cũng sẽ mang đến cho các Quân đoàn tham gia và thành viên những phần thưởng hết sức giá trị và hữu ích. Các bạn có thể đọc thêm các bài viết khác về game tại đây và đừng quên chơi Tân OMG3Q VNG bằng PC cùng BlueStacks 5 nhé.