Kế Hoạch Tác Chiến Thành Thị là sự kiện giới hạn thời gian trong Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa, kéo dài khoảng 30 ngày. Nếu đến thời điểm kết thúc ngày người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm đó, họ sẽ không có cơ hội thực hiện lại và sẽ bị đánh giá “Thất bại” cho ngày hôm đó. Sự kiện sẽ được bắt đầu khi một thành phố được mở dịch chuyển và kết thúc khi thành phố tiếp theo được mở.

Một số nhiệm vụ trong sự kiện chỉ có thể thực hiện khi người chơi là thành viên của Liên Minh nên việc tham gia vào Liên Minh trước khi chơi Kế Hoạch Tác Chiến Thành Thị là bắt buộc.

Có 3 cấp thành phố trong Warpath: cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

THÀNH PHỐ CẤP 1

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa – Cách chơi sự kiện Kế Hoạch Tác Chiến Thành Thị

 • Giai đoạn 1: Tác chiến ngoại vi
  • Ngày 3: Đạt số lượng thành viên liên minh >10
  • Ngày 4: Thiết lập 1 bộ tổng tư lệnh cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.
  • Ngày 5: Chiếm giữ 3 làng mạc hoặc thị trấn cùng liên minh của bạn
  • Ngày 6: Chiếm giữ 1 khu quân sự Hắc Quạ cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.
 • Giai đoạn 2: Tác chiến phản công
  • Ngày 7: Tiêu diệt 30 lô cốt Hắc Quạ cấp 1 trở lên cùng Liên Minh của bạn
  • Ngày 8: Tiêu diệt 100 binh đoàn Hắc Quạ
  • Ngày 9: Thiết lập bộ tổng tư lệnh cấp 15
  • Ngày 10: chiếm giữ 1 Bộ chỉ huy Hắc Quạ cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian
 • Giai đoạn 3: Khôi phục trật tự
  • Ngày 12: Tiêu diệt 40 lô cốt Hắc Quạ cấp 2 trở lên cùng liên minh của bạn
  • Ngày 13: xua tan toàn bộ sương mù trong thành phố
  • Ngày 14: Đạt số lượng thành viên liên minh >40
  • Ngày 15: Chiếm giữ một Bộ chỉ huy lực lượng chiến đấu cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa – Cách chơi sự kiện Kế Hoạch Tác Chiến Thành Thị

 • Giai đoạn 4: Phá thế phong tỏa
  • Ngày 16: Tiêu diệt 40 lô cốt Hắc Quạ cấp 3 trong thành phố cùng với liên minh của bạn
  • Ngày 17: Thiết lập bộ tổng tư lệnh cấp 18
  • Ngày 18: Chiếm giữ 1 đầu mối giao thông cấp 1 cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian
 • Giai đoạn 5: Tác chiến tiêu diệt
  • Ngày 20: Tiêu diệt tổng cộng 200 binh đoàn Hắc Quạ
  • Ngày 22: Thiết lập bộ tổng tư lệnh cấp 19
  • Ngày 25: Chiếm giữ 1 đầu mối giao thông cấp 2 cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.

Để hoàn thành sự kiện đối với thành phố cấp 1, người chơi sẽ phải tiến vào một thành phố cấp 2 bất kỳ

THÀNH PHỐ CẤP 2

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa – Cách chơi sự kiện Kế Hoạch Tác Chiến Thành Thị

 • Giai đoạn 1: Chiếm đường vận chuyển
  • Ngày 3: Xua tan 50 mảnh sương mù
  • Ngày 4: Thiết lập 1 bộ tổng tư lệnh cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình này cho đến khi hết thời gian
  • Ngày 5: Chiếm giữ 1 đầu mối giao thông cấp 1 cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.
 • Giai đoạn 2: Đổ bộ bãi biển
  • Ngày 7: tiêu diệt 100 binh đoàn Hắc Quạ
  • Ngày 9: tiêu diệt 40 lô cốt Hắc Quạ cấp 3 trở lên cùng liên minh của bạn
  • Ngày 10: chiếm giữ 1 pháo đài trong thành phố cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian
 • Giai đoạn 3: Kịch chiến thành thị
  • Ngày 12: xua tan toàn bộ sương mù
  • Ngày 14: Thiết lập bộ tổng tư lệnh cấp 23
  • Ngày 16: Tiêu diệt 100 binh đoàn địch
  • Ngày 17: chiếm giữ một Bộ chỉ huy Hắc Quạ trong thành phố cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.
 • Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa – Cách chơi sự kiện Kế Hoạch Tác Chiến Thành Thị
  Giai đoạn 4: Chiếm tâm thành thị
  • Ngày 21: tiêu diệt tổng cộng 200 binh đoàn Hắc Quạ
  • Ngày 23: tiêu diệt 40 lô cốt Hắc Quạ cấp 4 trở lên trong thành phố cùng liên minh của bạn
  • Ngày 24: chiếm giữ một Bộ chỉ huy lực lượng chiến đấu cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.
 • Giai đoạn 5: Chia cắt tiêu diệt
  • Ngày 26: tiêu diệt 200 binh đoàn địch
  • Ngày 28: thiết lập bộ tổng tư lệnh cấp 25
  • Ngày 29: chiếm giữ 1 đầu mối giao thông cấp 2 trong thành phố cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.
 • Giai đoạn 6: Diệt địch bến cảng
  • Ngày 32: tiêu diệt 30 lô cốt Hắc Quạ cấp 5 trở lên trong thành phố cùng liên minh của bạn
  • Ngày 33: Tiêu diệt 300 binh đoàn địch
  • Ngày 34: chiếm giữ 1 đầu mối giao thông cấp 3 trong thành phố cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình đó cho đến khi hết thời gian.

THÀNH PHỐ CẤP 3

 • Giai đoạn 1: Giành lại vùng vịnh
  • Ngày 3: xua tan 50 mảnh sương mù
  • Ngày 4: Thiết lập một bộ tổng tư lệnh cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình này cho đến khi hết thời gian
  • Ngày 5: Chiếm giữ một đầu mối giao thông cấp 2 cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình cho đến khi hết thời gian
 • Giai đoạn 2: Hoạt động ngoại vi
  • Ngày 7: tiêu diệt 100 binh đoàn Hắc Quạ
  • Ngày 9: tiêu diệt 30 lô cốt Hắc Quạ cấp 6 trở lên cùng liên minh của bạn.
  • Ngày 10: chiếm giữ 1 học viện cùng với liên minh của bạn và phòng thủ công trình này cho đến khi hết thời gian
 • Giai đoạn 3: Đập tan chốt chặn
  • Ngày 13: xua tan toàn bộ sương mù
  • Ngày 15: tiêu diệt 300 binh đoàn địch
  • Ngày 16: chiếm giữ 1 pháo đài cùng với liên minh của bạn và phòng thủ công trình này cho đến khi hết thời gian
  • Ngày 19: tiêu diệt 200 binh đoàn Hắc Quạ
 • Giai đoạn 4: Tiến công chiến lược
  • Ngày 22: tiêu diệt 30 lô cốt Hắc Quạ cấp 7 trở lên cùng với liên minh của bạn
  • Ngày 23: chiếm giữ một Bộ chỉ huy lực lượng chiến đấu cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình này cho đến khi hết thời gian
 • Giai đoạn 5: Thống trị bầu trời
  • Ngày 26: thiết lập bộ tổng tư lệnh cấp 26
  • Ngày 29: tiêu diệt 500 binh đoàn địch
  • Ngày 30: chiếm giữ 1 đầu mối giao thông cấp 3 cùng liên minh của bạn và phòng thủ công trình này cho đến khi hết thời gian.

Hi vọng với những thông tin về các giai đoạn của sự kiện Kế hoạch tác chiến thành thị, bạn và liên minh của mình sẽ có thể hoạch định kế hoạch để giành thắng lợi trong tất cả giai đoạn và nhận được phần thưởng xứng đáng.

Cùng tiếp tục chinh chiến trong Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa trên PC với BlueStacks nhé!