Lãnh Thổ Pháp Lý là sự kiện diễn ra thường xuyên trong Warpath, diễn ra hàng ngày và cứ mỗi 4 giờ sẽ reset. Trong khoảng thời gian 4 giờ đó, người chơi sẽ được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhận điểm, đạt đủ số điểm sẽ nhận được phần thưởng. Số lượng phần thưởng của sự kiện này không có giới hạn, nghĩa là trong ngày người chơi có thể nhận thưởng 6 lần, tương ứng với 6 đợt sự kiện trong ngày.

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa - Hướng dẫn sự kiện Lãnh Thổ Pháp Lý

Quy tắc của sự kiện

 • Trong mỗi đợt sự kiện, người chơi sẽ nhận được điểm khi hoàn thành các nhiệm vụ được yêu cầu. Mỗi nhiệm vụ có thể được thực hiện không giới hạn số lần
 • Điểm số sẽ bị reset khi kết thúc từng đợt
 • Mỗi đợt sự kiện sẽ kéo dài 4h. Nhiệm vụ và phần thưởng sẽ được reset mỗi 4h. Sự kiện đầu tiên trong ngày bắt đầu từ 0:00 AM UTC, trong bài viết này các mốc thời gian đã được quy đổi sang múi giờ của Việt Nam để các bạn tiện theo dõi.

Lịch sự kiện

Mỗi khung giờ trong ngày sẽ có nhiệm vụ khác nhau

Ngày 7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 3:00
Thứ Hai Phát triển thần tốc Thu thập tài nguyên Quét sạch Hắc Quạ Phát triển thần tốc Thu thập tài nguyên Quét sạch Hắc Quạ
Thứ Ba Tích trữ tài nguyên Xây dựng khẩn cấp Phát triển thần tốc Tích trữ tài nguyên Xây dựng khẩn cấp Phát triển thần tốc
Thứ Tư Nghiên cứu điên cuồng Tăng tốc tối đa Phát triển thần tốc Nghiên cứu điên cuồng Tăng tốc tối đa Phát triển thần tốc
Thứ Năm Huấn luyện quân đội Huấn luyện quân đội Huấn luyện quân đội Huấn luyện quân đội Huấn luyện quân đội Huấn luyện quân đội
Thứ Sáu Nghiên cứu điên cuồng Xây dựng khẩn cấp Phát triển thần tốc Nghiên cứu điên cuồng Xây dựng khẩn cấp Phát triển thần tốc
Thứ Bảy Xây dựng khẩn cấp Tăng tốc tối đa Nghiên cứu điên cuồng Xây dựng khẩn cấp Tăng tốc tối đa Nghiên cứu điên cuồng
Chủ Nhật Phát triển thần tốc Quét sạch Hắc Quạ Tăng tốc tối đa Phát triển thần tốc Quét sạch Hắc Quạ Tăng tốc tối đa

Như vậy, chúng ta sẽ có 8 nhiệm vụ chính trong sự kiện Lãnh Thổ Pháp Lý

 • Phát triển thần tốc
 • Thu thập tài nguyên
 • Quét sạch Hắc Quạ
 • Tích trữ tài nguyên
 • Xây dựng khẩn cấp
 • Nghiên cứu điên cuồng
 • Tăng tốc tối đa
 • Huấn luyện quân đội

Chi tiết các nhiệm vụ

Hạng càng cao số điểm yêu cầu và phần thưởng càng nhiều

 • Phát triển thần tốc

Hạng 1 2 3
Điểm 15K 75K 465K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Tăng 1 điểm chiến lực (xây dựng hoặc nâng cấp công trình): 10 điểm
 • Tăng 1 điểm chiến lực (nghiên cứu công nghệ): 10 điểm
 • Dùng 1 phiếu thưởng phổ dụng: 5000 điểm
 • Dùng 1 phiếu thưởng phe: 5000 điểm 
 • Thu thập tài nguyên

Hạng 1 2 3
Điểm 10K 27.5K 50K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Thu thập 100 Ngân quỹ quân sự: 1 điểm
 • Thu thập 100 thép: 1 điểm
 • Thu thập 100 dầu: 1 điểm
 • Quét sạch Hắc quạ

Hạng 1 2 3
Điểm 10K 60K 110K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 1-10 và thu thập chiến lợi phẩm: 600 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 11-15 và thu thập chiến lợi phẩm: 700 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 16-20 và thu thập chiến lợi phẩm: 800 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 21-25 và thu thập chiến lợi phẩm: 900 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 26-30 và thu thập chiến lợi phẩm: 1000 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 31-35 và thu thập chiến lợi phẩm: 1100 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 36-40 và thu thập chiến lợi phẩm: 1300 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 41-45 và thu thập chiến lợi phẩm: 1500 điểm
 • Hạ quân Hắc Quạ lv. 46-50 và thu thập chiến lợi phẩm: 1700 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 1 và thu thập chiến lợi phẩm: 3000 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 2 và thu thập chiến lợi phẩm: 3200 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 3 và thu thập chiến lợi phẩm: 3400 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 4 và thu thập chiến lợi phẩm: 3600 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 5 và thu thập chiến lợi phẩm: 3800 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 6 và thu thập chiến lợi phẩm: 4000 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 7 và thu thập chiến lợi phẩm: 4200 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 8 và thu thập chiến lợi phẩm: 4400 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 9 và thu thập chiến lợi phẩm: 4600 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 10 và thu thập chiến lợi phẩm: 4800 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 11 và thu thập chiến lợi phẩm: 5000 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 12 và thu thập chiến lợi phẩm: 5200 điểm
 • Phá hủy lô cốt Hắc Quạ lv. 13 và thu thập chiến lợi phẩm: 5400 điểm
 • Tích trữ tài nguyên

Hạng 1 2 3
Điểm 14K 70K 434K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Sản xuất 1 ván gỗ: 15 điểm
 • Sản xuất 1 gạch: 60 điểm
 • Sản xuất 1 xi măng: 300 điểm
 • Sản xuất 1 thép chữ I: 525 điểm
 • Sản xuất 1 nhựa đường: 750 điểm
 • Sản xuất 1 bê tông: 1650 điểm
 • Xây dựng khẩn cấp

Hạng 1 2 3
Điểm 25K 135K 850K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Tăng 1 điểm chiến lực khi xây dựng hoặc nâng cấp công trình: 10 điểm
 • Mỗi 1 phút tăng tốc sản xuất: 15 điểm
 • Nghiên cứu điên cuồng

Hạng 1 2 3
Điểm 25K 135K 850K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Tăng 1 điểm chiến lực khi nghiên cứu công nghệ: 10 điểm
 • Mỗi 1 phút tăng tốc nghiên cứu: 15 điểm

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa - Hướng dẫn sự kiện Lãnh Thổ Pháp Lý

 • Tăng tốc tối đa

Hạng 1 2 3
Điểm 14K 70K 425K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Mỗi 1 phút tăng tốc sản xuất: 15 điểm
 • Mỗi 1 phút tăng tốc nghiên cứu: 15 điểm
 • Huấn luyện quân đội

Hạng 1 2 3
Điểm 25K 120K 800K
Phần thưởng Trị giá 660 vàng

– 1 mảnh chuẩn hóa

– 1 nguyên liệu chuẩn hóa thượng hạng

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 1000 vàng

– 200 vàng

– 5 mảnh chuẩn hóa

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100K thép

– 100k dầu

Trị giá 3700 vàng

– 2500 vàng

– 1 lệnh không vận

– 20 cấu kiện

– Tăng tốc 120 phút

– 100K ngân quỹ quân sự

– 100k thép

– 100k dầu

 • Dùng 1 Phiếu thưởng phổ dụng: 10000 điểm
 • Dùng 1 Phiếu thưởng phe: 10000 điểm
 • Dùng mảnh 4 Sao chuẩn hóa để lắp ráp: 5000 điểm
 • Dùng mảnh 5 Sao chuẩn hóa để lắp ráp: 45000 điểm

Tips để chơi sự kiện Lãnh Thổ Pháp Lý

 • Không khuyến khích nhắm đến giải thưởng cao nhất (Hạng 3)  trừ khi bạn định “vung tiền”, rất nhiều tiền. Tốt nhất là cố gắng đạt 2 giải thưởng đầu tiên và để giành tài nguyên, vật phẩm cho lần sau.
 • Nên kết hợp việc tham gia sự kiện này với sự kiện Chạy Đua Vũ Trang Hàng Ngày để có thể nhận nhiều phần thưởng nhất so với lượng tài nguyên bỏ ra.

Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa - Hướng dẫn sự kiện Lãnh Thổ Pháp Lý

Trên đây là những điều bạn cần biết về nhiệm vụ Lãnh Thổ Pháp Lý trong Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa. Cùng chơi Warpath trên PC với BlueStacks nhé!