Chơi Zombie World War on PC

Nhà phát triển ứng dụng
FT Games
Thể loại
Trò chơi điện tử
Last Update
25 tháng 10, 2016
4,1/5 ( 540.919 )
Chơi Zombie World War on PC 2

Chơi Zombie World War trên PC và Mac

Như bạn thấy rõ trong hình, cần ở bạn thần kinh thép để chiến đấu với đại dịch zombie. Cách duy nhất để trải nghiệm độ kinh dị thực sự của Zombie World War trên PC và Mac là tải cài bộ giả lập Android Bluestacks.