Chơi Viber on PC

Nhà phát triển ứng dụng
Viber Media S.à r.l.
Thể loại
Liên lạc
Last Update
22 tháng 12, 2016
4,3/5 ( 9.761.558 )
Chơi Viber on PC 2

Dùng PC và bạn sẽ không phải đối mặt với tính năng tự sửa phiền phức nữa.

Đã bao nhiều lần bạn nhắn tin với bạn bè hoặc gia đình mà lỡ tay gửi nhầm một văn bản bị chức năng tự sửa đổi thành một câu tối nghĩa? Với Viber trên PC, bạn sẽ không bao giờ gõ nhầm thế nữa, nhờ việc gõ bàn phím lớn trên máy tính quen thuộc hơn so với cách chạm chạm trên màn hình điện thoại.