Viber
Viber

Viber

Viber Media S.à r.l.

Play on PC with BlueStacks – the Android Gaming Platform, trusted by 400M+ gamers.

Already using BlueStacks? Open Now

Dùng PC và bạn sẽ không phải đối mặt với tính năng tự sửa phiền phức nữa.

Đã bao nhiều lần bạn nhắn tin với bạn bè hoặc gia đình mà lỡ tay gửi nhầm một văn bản bị chức năng tự sửa đổi thành một câu tối nghĩa? Với Viber trên PC, bạn sẽ không bao giờ gõ nhầm thế nữa, nhờ việc gõ bàn phím lớn trên máy tính quen thuộc hơn so với cách chạm chạm trên màn hình điện thoại.

Play Viber on PC. It’s easy to get started.

  • Download and install BlueStacks on your PC

  • Complete Google sign-in to access the Play Store, or do it later

  • Look for Viber in the search bar at the top right corner

  • Click to install Viber from the search results

  • Complete Google sign-in (if you skipped step 2) to install Viber

  • Click the Viber icon on the home screen to start playing

Watch Video

Cài Viber trên PC dùng bộ giả lập Android BlueStacks cực nhanh và đơn giản. Và nếu bạn đồng bộ với tài khoản Google Play, bạn có thể cài hầu như mọi ứng dụng Android lên BlueStacks.