News

làm thế nào để đăng nhập vào BlueStacks

Posted by: BlueStacks Content Team

1. Đầu tiên, khởi chạy ứng dụng BlueStacks
2. Khi ứng dụng khởi động xong, bạn nhấp vào nút “Tùy chỉnh BlueStacks” nằm ở thanh trên cùng hoặc nhấp nút “tất cả ứng dụng” nằm ở góc trên phải và tìm từ danh sách.
3. Khi màn hình xuất hiện, nhấp nút “quản lý tài khoản”. Giờ bạn có thể tạo tài khoản Google thông qua BlueStacks.
4. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản đã có hoặc tạo một tài khoản mới. Tôi sẽ tạo tài khoản mới.
5. Tiếp tục với mục điền họ tên. Trong đoạn phim này, tên tôi sẽ là Jane Doe. Nhấp nút mũi tên phải khi bạn điền xong.
6. Kế tiếp, bạn cần tạo tên đăng nhập cho tài khoản email. Khi đã xong, bạn tiếp tục nhấn nút mũi tên phải.
7. Cuối cùng, bạn tạo mật khẩu cho tài khoản mới. Nhấp mũi tên phải khi xong.
8. Kế tiếp, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn tạo mật khẩu phục hồi hệ thống không. Nếu muốn, bạn hãy làm theo hướng dẫn từ chương trình. Tôi thì không cần cái này.
9. Bạn sẽ được hỏi có muốn đăng kí một vài dịch vụ từ Google không. Chọn dịch vụ bạn muốn, hoặc bỏ qua, và bấm mũi tên phải.
10. Khi nhấp “Tôi đồng ý” và hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn hãy nhập CAPTCHA ở trang kế để xác nhận, rồi nhấp mũi tên phải để đi tiếp đến trang kế.
11. Tại đây, bạn có thể điền các thông tin thanh toán, tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua bước này và điền sau nếu thích.
12. Và xong rồi, tài khoản Google của bạn đã được tạo. Giờ bạn có thể thêm nhiều tài khoản vào bộ giả lập BlueStacks, hoặc nhấp nút Màn hình chủ ở hàng dưới bên trái trở về trang chính để bắt đầu tải, sử dụng ứng dụng.

BlueStacks Videos

 • How to use the Free Look Feature in Free Fire with BlueStacks

  Feb 24, 2021

  How to use the Free Look Feature in Free Fire with BlueStacks

 • How to Play League of Legends: Wild Rift on PC with BlueStacks

  Feb 08, 2021

  How to Play League of Legends: Wild Rift on PC with BlueStacks

 • How to Play Marvel Strike Force on PC with BlueStacks

  Jan 27, 2021

  How to Play Marvel Strike Force on PC with BlueStacks

View All

BlueStacks Roundups

BlueStacks Exclusives

Click to Install

Get access to the most comprehensive gaming content in our weekly newsletter.

Play your favorite Android games on PC.